Grupa kapitałowa

Medi Staff

Outsourcing – liek pre zdravotníctvo

Medi Staff zohráva významnú úlohu pri obnovení finančnej stability nemocníc a zdravotníckych zariadení. Zaoberá sa outsourcingom ľudských zdrojov ako aj údržbou, optimalizuje mzdové a prevádzkové náklady. Poskytuje celý rad služiab od personálneho manažmentu a vlastnej zdravotníckej starostlivosti až po personálny a mzdový outsourcing. Clean Staff, dcérska spoločnosť Medi Staff, poskytuje nemocniciam upratovacie služby 24 hodín denne. Správa nemocnice sa môže plne venovať pacientom, Medi Staff a Medi Clean sa postarajú o všetko ostatné.

Medi Staff

Outsourcing ľudských zdrojov, Medi Staff.

Personálny outsourcing Medi Staff zabezpečí zdravotníckym zariadeniam potrebné množstvo kvalifikovaných pracovníkov. Tym pomôže zvýšiť kvalitu poskytovanej starostlivosti bez nutnosti najímať stálych zamestnancov. Tým dôjde k zníženiu nákladov a vyriešeniu problémov spojených s udržaním optimálneho množstva pracovných síl vzhľadom k veľkému počtu pacientov, dovolenkám a pod.

Medi Staff sa výborne orientuje v problematike legislatívy upravujúcej poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súkromnom aj štátnom sektore. Naše profesionálne služby Vám pomôzu optimalizovať personálne náklady.

Rozsah služieb MEDI STAFF

  • Nábor, výber a kvalifikácia zdravotníckeho personálu;
  • Personálny lízing;
  • Personálny a mzdový outsourcing;
  • Zaistenie medzinárodných stáží medicínskych pracovníkov

Hlavné benefity partnerstva s MEDI STAFF

  • Prístup do najväčšej databázy skúsených zamestnancov a odborníkov v strednej a východnej Európe
  • Efektívny facility manažment, riadenie zdravotníckej starostlivosti;
  • Dôkladné plánovanie, príprava rozpočtu a kontrola nákladov;
  • Možnosť venovať plnú pozornosť starostlivosti o pacienta.

Kontakt

Kontaktujte Medi Staff a diskutujte o možnostiach zníženia nákladov a zvýšenia kvality poskytovanej starostlivosti.

Viac o personálnom outsourcingu Medi Staff tu : [odkaz]

GPW


iso9001
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×