Grupa kapitałowa

Work Service International

Regionálna vízia, lokálna presnosť

Skupina Work Service od začiatku aktívne vyvíja inovatívne riešenia v oblasti ľudských zdrojov, ktoré predvídajú a zohľadňujú budúce požiadavky zákazníkov. Táto strategická vízia umožnila Work Service Group expanziu do celej strednej a východnej Európy. Work Service International je naša dcérska spoločnosť, ktorá integruje outsourcingové služby v rôznych oblastiach a zemepisných lokalitách a pomáha svojim zákazníkom prekonať problémy s cezhraničným náborom a expanziou. Zoznámte sa s aplikáciou konrétnych riešení v praxi. Prípadová štúdia tu: (odkaz na prípadovú štúdiu)

Work Service International Cross border Professionalism

Work Service International poskytuje zahraničným aj domácim spoločnostiam, ktoré čelia nedostatku zamestnancov riešenie problémov s personálom prostredníctvom náborov, dočasného zamestnania a ďalších outsourcingových služieb. Poznáme a zvažujeme všetky právne náležitosti týkajúce sa medzinárodného pohybu zamestnancov. Zabezpečíme pracovné povolenie, pripravíme pracovné zmluvy a postaráme sa o povinné dane a poistenie.

Naše medzinárodné kancelárie sa výborne orientujú v otázkach sociálneho poistenia, daní a ostatnej legislatívy, ktoré ovplyvňujú pracovný trh a úspech našich klientov. Tieto kompetencie umožňujú našim odborníkom eliminovať riziko pre podnikateľov a zamestnancov a optimalizovať náklady.

 

Work Service International získal dôveru tisícov obchodných partnerov a desaťtisícov zamestnancov v šiestich krajinách. Naši odborníci pracujú na projektoch s prihliadnutím na miestne podmienky a čerpajú zo svojich prakticých skúseností získaných z medzinárodných náborov kvalifikovaných zamestnancov pre popredné spoločnosti.

Špičkové technológie, objektívna metodológia a vysoká kvalita služieb zaručujú úspech aj tým najkomplexnejším projektom.

Rozsah služieb WORK SERVICE INTERNATIONAL

 • Zabezpečenie skúsených pracovníkov zo strednej a východnej Európy pre odvetvia s veľkým nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily;
 • Personálny outsourcing pre spoločnosti s medzinárodnou pôsobnosťou;
 • Výcvik a školenie zamestnancov;
 • Podpora nových zamestnancov v prechodnom období, vrátane dopravy, zabezpečenia ubytovania, právnej a jazykovej asistencie;
 • Poradenstvo a podpora ľudských zdrojov pri medzinárodnej expanzii, vrátane porovnania rizík a výhod daných lokalít.

Hlavné benefity partnerstva s WORK SERVICE INTERNATIONAL

 • Včasný a efektívny nábor skúseného personálu v šiestich krajinách súčasne;
 • Zabezpečenie kontinuity prevádzky pokrytím dopytu po pracovnej sile;
 • Optimalizácia nákladov pre medzinárodné outsourcingové projekty;
 • Transfer existujúcich služieb a riešení pri expanzii na nové trhy;
 • Znalosť a dobrá orientácia v miestnych právnych predpisoch, platových podmienkach a pracovnom trhu;
 • Systém garancie kvality (ISO 9001:2008) a zabezpečenie informácií (ISO 27001:2005)

Kontakt

Kontaktujte svojho špecialistu Work Servivce a získajte viac informácií o možnostiach spolupráce na medzinárodných projektoch.

Viac na: [odkaz na stránku služby]

GPW


iso9001
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×