Grupa kapitałowa

Work Service Nemecko

Na západ s tými najlepšími.

Work Service nespí na ružiach ani potom, čo získal vedúcu pozíciu medzi personálnymi agentúrami v strednej a východnej Európe. Mierime na západ. Work Service Group v roku 2011 založila dcérsku spoločnosť Work Service GmbH, so sídlom v hlavnom meste Nemecka, Berlíne. 

Work Service Germany

Argumentom pre expanziu do Nemecka bola malá vzdialenosť od ostatných trhov, na ktorých Work Service pôsobí, ekonomická stabilita a kritický nedostatok pracovnej sily. Vďaka nedávnej liberalizácii na nemeckom trhu práce môže Work Service svojim partnerom poskytovať zamestnancov a finančne výhodné personálne riešenia. Príklad úspešného riešenia v praxi najdete tu: (odkaz na prípadovú štúdiu).

Rozsah služieb WORK SERVICE NEMECKO

 • Dočasné pridelenie;
 • Nábor kľúčového personálu a špecialistov v odbore;
 • Outsourcing špecifických funkcií, vrátane predmontáže, kontroly kvality, internej logistiky a pod.

 

Viac o službách Work Service

Hlavné benefity partnerstva s WORK SERVICE NEMECKO

 • Vysoko kompetentní poradcovia, ktorí sa radi podelia o svoje rozsiahle skúsenosti z miestneho trhu práce;
 • Individuálny prístup pri výbere zamestnancov tak, aby svojou kvalifikáciou, znalosťami a prístupom najlepšie zodpovedali požiadavkám zamestnávateľov;
 • Časová a finančná úspora spojená s identifikáciou, kvalifikáciou, náborom a výcvikom kľúčových zamestnancov;
 • Efektívny a diskrétny výber vysoko kvalifikovaných špecialistov;
 • Osvedčený prijímací proces;
 • Flexibilita pri poskytovaní požadovaného počtu zamestnancov tak, aby odzrkadľoval aktuálne požiadavky;
 • Možnosť sústrediť sa na vlastné podnikanie a dosiahnutie strategických cieľov. Work Service preberá zodpovednosť za personálne a mzdové povinnosti. 
   

Work Service Germany spolupracuje s desiatkami pobočiek v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Tak dokáže rýchle reagovať na dlhodobý nedostatok IT profesionálov, inžinierov, technických a zdravotníckych pracovníkov na nemeckom trhu práce.

Kontakt

Kontaktujte svojho regionálneho poradcu a využite služieb Work Service.

Viac na http://www.workservice.de/

GPW


iso9001
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×