Grupa kapitałowa
> Hlavná stránka > O nás > Skupina Work Service > Filozofia Spoločnosti

Filozofia Spoločnosti

Veľa spoločností, jedna vízia

Filozofia Work Service inšpiruje každého z našich zamestnancov k dodržovaniu poslania, kotré vyjadruje slogan “spojíme najnadanejších s najlepšími”. Naše hodnoty a vizie dávajú Work Service pevný základ, opierajúci sa o nasledujúce elementy:

Otvorenosť voči ľuďom, podnecujúce riešenia

Veríme, že si každý zaslúži zamestnanie, ktoré bude  zodpovedať jeho schopnostiam, skúsenostiam a ambíciám. Ku všetkým uchádzačom pristupujeme individuálne – od nováčikov na trhu práce až k ostrieľaným profesionálom, hľadajúcim nové výzvy. Každému uchádzačovi ponúkneme osobné služby, zmapujeme jeho schopnosti a kariérne ciele a zabezpečíme pre neho najlepšiu kariéru u niektorého z našich obchodných partnerov. S najväčšou databázou uchádzačov a viac ako 2200 zákazníkmi môžeme pre každého zamestnanca vždy nájsť to najlepšie.

Vyrovnané partnersto

Naši odborníci robia všetko pre to, aby zabezpečili, podporili a posilnili udržateľné a výhodné partnerstvo medzi všetkými zainteresovanými stranami – zamestnávateľmi, zamestnancami a Work Service. Práca našich personalistov presahuje rámec štandardných požiadaviek na znalosti, skúsenosti a odborné kompetencie záujemcov. Dôkladne hodnotia ich jedinečné, individuálne charakteristiky  a rozhodujú, či budú zapadať do firemnej kultúry. Našim cieľom je zabezpečiť, aby pre každého klienta boli vybraní vysoko kvalifikovaní zamestnanci nadšene zdieľajúci vízie a ciele spoločnosti. Naša filozofia mení bežný vzťah troch strán na pevné partnerstvo, ktoré spojí najbystrejších s najlepšími.

Garancia kvality a bezpečia

Aktívna eliminácia nákladných chýb, skôr ako ich následné odstraňovanie, je priorita kvalitnej spolupráce s Work Service.

Zdieľanie znalostí a úspechov

Už 12 rokov patríme medzi vedúce personálne agentúry v strednej Európe. Tento zaslúžený úspech bol dosiahnutý vďaka poskytovaniu inovatívnych riešení v oblasti ľudských zdrojov. Naša filozofia otvoreného toku informácií nám dáva možnosť spojiť svoje skúsenosti a rozsiahle znalosti z mnohých oblastí s požiadavkami a nárokmi našich klientov. Získali sme dôveru, a tak môžeme spoločne vytvoriť individuálne riešenia na mieru a optimalizovať náklady.

 

Kontaktujte Work Service, spolupracujte s profesionálmi.

hore
GPW


iso9001
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×