Relacje inwestorskie
> Hlavná stránka > Pre Zamestnancov > Čo je dobré vedieť > Ako napísať presvedčivý motivačný list?

Ako napísať presvedčivý motivačný list?

Motivačný list je Vašou prvou možnosťou urobiť dobrý dojem na budúceho zamestnávateľa. Motivačný list a životopis sa doplňujú tak, aby Vaša žiadosť vynikla medzi desiatkami iných záujemcov o pohovor. Najvážnejšia chyba, ktorej sa uchádzači dopúšťajú je prostá poznámka oznamujúca „v prílohe nájdete môj životopis”, nahradzujúci celý motivačný list. Životopis je svojou povahou vždy krátky, avšak motivačný list by mal ukázať ucelený obraz žiadateľa, vyjadriť jeho komunikačné zručnosti a záujem o dané zamestnanie. Motivačný list dodáva Vašej žiadosti osobný nádych, ktorý životopise ako takému chýba. Ak nebude Váš motivačný list dostatočne presvedčivý, je veľmi pravdepodobné, že sa Vašim životopisom nebude nikto zaoberať.

Náborári Work Service čítajú stovku motivačných listov denne a radi Vám poskytnú niekoľko základných rád, ako napísať list, ktorý Vás odlíši od neúspešných záujemcov.

 

Všeobecné odporúčania:

  1. Skôr ako začnete s písaním listu, venujte čas získaniu informácií o spoločnosti a pozícii, ktorú chcete získať. Buďte vnímavý voči firemnému tónu a hodnotám. To umožní Vášmu listu hovoriť jazykom personálneho manažéra.
  2. Nepresahujte rozdaj jednej stránky A4.
  3. Motivačný list musí byť zameraný na jednu konkrétnu pozíciu daného zamestnávateľa a nie na všetky ponuky, ktoré Vás zaujímajú.
  4. Pri písaní listu si odpovedzte na otázku „Prečo by sme mali venovať čas a prostriedky práve stretnutiu s Vami? ”
  5. Nezabúdajte, že posielate svoj „hlas”. Píšte tak, ako hovoríte, používajte svoje vlastné slová. Neodbiehajte od témy a vyhýbajte sa falošnému klišé. Používajte aktívne slovesá a vyhnite sa trpnému rodu.
  6. Píšte jasne, stručne a k téme. Náborár to ocení.
  7. Personalizujte svoj list tak, aby adresát vedel, že to nie je len jedna z mnohých odoslaných žiadostí.
  8. Využite automatickej kontroly pravopisu a následne svoj motivačný list niekoľkokrát pozorne prekontrolujte. Počítač je len stroj a nezachytí všetky chyby.
  9. Vytlačte list na rovnaký druh papieru ako Váš životopis.
  10. Ak motivačný list posielate e-mailom, najskôr ho pošlite sami sebe a niekomu z priateľov, nech viete, či má správnu formu a neskončí v nevyžiadanej pošte.

 

Štruktúra motivačného listu

1. Řiaďte sa pravidlami pre písanie formálnych listov, v SR:

 

 

Dátum: DD-MM-RRRR

Vaše meno a priezvisko

Ulica

PSČ, Mesto

Telefón

E-mail

 

 

Pán/Pani

Meno a Priezvisko adresáta

Spoločnosť príjemcu

Oddelenie

Ulica

PSČ, Mesto

 

Ref: (číslo inzerátu alebo názov pozície)

 

Vážený / á ….., 

 

Prvý odsek

 

Druhý odsek

 

Tretí odsek

 

Štvrtý odsek

 

 

Záver

 

 

 

S pozdravom

 

(podpis)

Vaše meno

 

 

2. Oslovenie – ak poznáte dobrého náborára, Vaša žiadosť bude mať omnoho väčšiu šancu. Využite profesionálne siete ako LinkedIn a Goldenline a adresujte list tomu pravému človeku.

3. Prvý odsek – uvádza o aké zamestnanie sa uchádzate a kde ste sa o tejto ponuke voľného pracovného miesta dozvedeli. Pokiaľ máte tip od dôveryhodného človeka, odvolajte sa na neho.

4. Druhý odsek – jasne uveďte, prečo by Vás spoločnosť mala zamestnať. Vyhnete sa opakovaniu informácií uvedených v Vašom životopise. Zamerajte sa na danú pozíciu a stručne popíšte Vašu profesionálnu a akademickú kvalifikáciu. Preukážte svoje komunikačné a pracovné schopnosti a kompetencie k riešeniu problémov, vedenie tímu a ďalšie, ktoré sú pre danú pozíciu kľúčové. Ak reagujete na inzerát, uveďte, ako Vaše schopnosti a skúsenosti odpovedajú požadovanej kvalifikácii.

5. Tretí odsek – zdôraznite, čo pre spoločnosť môžete urobiť, nie naopak. Vyjadrite svoje nadšenie pre prácu na danej pozícii. Snažte sa preukázať, že sa o zamestnanie skutočne zaujímate a ukážte, že poznáte jeho hodnoty, jedinečnú charakteristiku a postavenie na trhu.

6. Štvrtý odsek – tento odsek je výzvou ku kreativite. Ukážte, že čakáte na odpoveď a tešíte sa na prípadný pohovor. Môžete sa tiež zmieniť, kedy môžete do nového zamestnania nastúpiť. Nezabudnite sa človeku, ktorý číta Váš motivačný list a CV, poďakovať za jeho čas.

7. Záver – „S pozdravom” a podpis vrátane vytlačeného mena a priezviska. Ak posielate dokumenty e-mailom, môžete pripojiť scan svojho podpisu.

 

Teraz si môžete byť istý, že Vám motivačný list a životopis otvoria dvere. Pripravte sa na pohovor.

hore

Odlíšiť sa od množstvačerstvých absolventov je takmer tak zložité ako získať diplom. Napísať pôsobivý životopis bez odpovedajúcich skúseností sa rovná zázraku. Spolupráca s Work Service Vám dáva možnosť obohatiť svoj životopis a profesijne sa rozvíjať. viac

We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×