Relacje inwestorskie
> Hlavná stránka > Pre Zamestnancov > Čo je dobré vedieť > Sprievodca správnou interpretáciou pracovných ponúk a inzerátov

Sprievodca správnou interpretáciou pracovných ponúk a inzerátov

Správne rozlišovanie pracovných inzerátov je jednou zo základných schopností, ktorú musí uchádzač o zamestnanie ovládať a hneď z dvoch dôvodov:

 1. Nežiadajte o zamestnanie, pre ktoré nemáte relevantnú kvalifikáciu, skúsenosti a vzdelanie. Zabránite tak sklamaniu z neúspechu a ušetríte čas. Zamestnanie by tiež malo zodpovedať Vašim osobným preferenciám a plánom pre individuálny rozvoj.
 2. Všetky informácie, ktoré vyťažíte z inzerátu, Vám dávajú možnosť spracovať motivačný list a životopis na mieru danej pozície.

Zamerajte sa na to správne zamestnanie vďaka tomuto praktickému prehľadu, ktorý zahŕňa obecnú štruktúru väčšiny pracovných inzerátov.

 

 Časť

 

 Popis

 

 Pýtajte sa sami seba

 

 Popis zamestnania

 • Obsahuje nadpis a základný popis zamestnania, vrátane miesta.
 • Profil spoločnosti je často kľúčom k ich firemnej kultúre, hľadajte kľúčové výrazy a poznajte danú spoločnosť lepšie.

 

 • Je to práca, ktorú hľadáte a pre ktorú ste kvalifikovaný?
 • Zodpovedá Vaša osobnosť obrazu spoločnosti?
 • Je to zamestnanie v regióne, kde chcete pracovať?
 • Plný alebo čiastočný úväzok?
 • Pomôže Vám toto zamestnanie dosiahnuť dlhodobých kariérnych cieľov?

 

 

Skúsenosti - Kvalifikácia - Odbornosť

 • Táto časť upresňuje požiadavky zamestnania:
  • Predchádzajúce skúsenosti
  • Manažérske zručnosti
  • Dosiahnuté výsledky
  • Úroveň vzdelania
  • Školenia, Certifikáty
  • Jazyky
  • Cestovanie
  • Vodičský preukaz
  • a ďalšie

TIPY:

 • Pracovné skúsenosti sú viac ako len zamestnanie. Prax, dobrovoľnícka práca aj študentské aktivity patria medzi skúsenosti.
 • Pokiaľ vyhovujete väčšine požiadaviek, ale máte v jednej z oblastí nedostatky, vysvetlite vo svojom motivačnom liste a životopise ako ich chcete vykompenzovať.
 • Netvrďte, že ste odborníkom, pokiaľ sa v danej oblasti necítite skutočne isto.
 • Nepreceňujte svoje jazykové schopnosti! Pokiaľ nehovoríte plynule, ale rozumiete, uveďte na akej ste úrovni.

 

 

 • Znalosť Vašich silných stránok Vám umožní posúdiť, či preceňujete alebo či podceňujete svoje schopnosti.
 • Často uvádzanými osobnostnými vlastnosťami sú „schopnosť pracovať samostatne, tímová práca“ atď. Uistite sa, že dané zamestnanie zodpovedá Vašej osobnosti.
 • Ak vlastníte certifikát potvrdzujúci Vaše schopnosti, nezabudnite sa o tom zmieniť.Ste dostatočne kvalifikovaný?
 • Prejdite si všetky požiadavky. Pokiaľ niektorej nezodpovedáte a neplánujete to zmeniť, o zamestnanie nežiadajte.

Vysvetlivky

 • Poskytujú stručný popis práce zamestnanca.
 • Máte podobné pracovné skúsenosti z minulosti?
 • Môžete sa pochváliť zaujímavosťami o pracovných úspechoch?

 

Požiadavky na uchádzača a kontaktné informácie

 • Vysvetľujú ako požiadať o zamestnanie.
 • Zahrňujú adresu a/alebo telefónne číslo zamestnávateľa?
 • Uvádzajú dokedy je možné posielať žiadosti.

 

 • Požaduje zamestnávateľ fotografiu?
 • Chráni osobné údaje pred zneužitím?
 • Vyžaduje zamestnávateľ ďalšie doklady? Diplom, kópia vodičského preukazu, referencie? Ste schopný dodať požadované materiály včas?
 • Je inzeráte uvedený pod číslom alebo kódom?
 • Skontrolujte dátum, ak je inzerát starý, o zamestnanie nežiadajte.

 

 

Teraz, keď viete, že Vaša kvalifikácia a osobné preferencie zodpovedajú požiadavkám na uchádzača. Preto si inzerát pozorne prečítajte ešte raz. Čítanie medzi riadkami Vám poskytne možnosť sa odlíšiť od desiatok alebo dokonca stoviek ostatných uchádzačov..

 

Inzerát je zrkadlom, ktoré odráža tvár každej spoločnosti. Úspešní žiadatelia reagujú na kľúčové výrazy. Dve najznámejšie frázy, ktoré viac napovedia o firemnej kultúre v danej organizácii sú napríklad:

 • „Mladá a dynamická” – v žiadosti možno využiť menej formálny, avšak priebojnejší tón. „Zvýšim predaj a naštartujem rozvoj Vašej spoločnosti.”
 • „Zabehnutá spoločnosť” – je vhodnejšie použiť formálny a úctivý tón. „Túžim sa stať súčasťou Vášho tímu a prispieť tak k udržaniu a rozvoju Vášho vedúceho postavenia na trhu.”

 

Dokonalé porozumenie pracovnému inzerátu Vám poskytne hlbší náhľad. Je spoločnosť priebojná a agresívna alebo skromná a prosta? Je otvorená:

„Staňte sa členom nášho tímu” alebo rezervovaná: „Hľadáme”. Rovnaké vyjadrovanie zaručí, že Váš životopis bude neprehliadnuteľný upúta pozornosť, zaistí Vám pohovor a možno aj ponuku zamestnania.

Skôr ako sa pustíte do čítania inzerátov a písania žiadostí, musíte presne vedieť, čo hľadáte. Zoznámte sa s nasledujúcimi tipmi našich kariérnych poradcov.

 

Uvedenie teórie do praxe – Aké sú moje silné stránky?

Po dokončení cvičenia v predchádzajúcej kapitole Poznajte svoje silné stránky už poznáte svoje schopnosti a charakteristické vlastnosti, ktoré Vám pomôžu bližšie špecifikovať nároky na zamestnanie. Viete o aké zamestnanie sa zaujímate, pre akú pozíciu ste kvalifikovaný a máte kariérny plán.

Konkrétny profil uchádzača, ktorý vypracoval SWOT analýzu a naplánoval svoje Kariérne ciele v sekcii Poznajte svoje silné stránky dáva jasnejšiu predstavu ako využiť príležitosť a maximalizovať možnosť úspechu.

Zoznámte sa s Annou, ktorá sa ako budúca absolventka pripravuje na hľadanie zamestnania.

Študuje piaty ročník odboru obchodná administratíva na Vysokej škole ekonomickej. Predmety absolvované počas štúdia mi poskytli znalosti najnovších teórií z oblasti moderného manažmentu a tiež praktické informácie o tom, ako postupovať pri realizácii mojich profesijných cieľov.

Počas štúdia som využila možnosť dočasného zamestnania a absolvovala odbornú prax. Najlepšia zamestnanie, ktoré som mala, bola práca hostesky na promo akciách rýchlo-obratového tovaru. Získala som vreckové, a aj skúseností s kombináciou znalostí získaných štúdiom (budovanie povedomia o značke v maloobchodnom prostredí) a schopností osvojených prostredníctvom priamej interakcie so zákazníkom. Vďaka tejto skúsenosti viem, že mám motiváciu, vytrvalosť a osobnosť vhodnú pre kariéru v predaji.

Rada jazdím autom a oceňujem čulý ruch okolo. Vodičský preukaz mám už päť rokov a som vynikajúca a nadšená vodička. Cením si tiež slobody, ktorú mi poskytuje pružná pracovná doba. Som mladá, mám rada spoločnosť, ľahko nadväzujem kontakty a som presvedčivá. Okrem svojho vysokoškolského vzdelania som tiež absolvovala základný kurz predajných techník.

Vo svojej kariére mierim vysoko. Chcem sa stať vedúcou predaja vo veľkej spoločnosti. Môj plán ako dosiahnuť tento cieľ sa skladá z niekoľkých krokov. Prvým krokom je logicky práca na základnej úrovni, teda práca obchodného zástupcu. Ďalším stupňom je produktový špecialista, nasleduje produktový manažér a nakoniec vedúci tímu obchodných zástupcov vo funkcii manažéra obchodného oddelenia. Po úspešných skúsenostiach z týchto zamestnaní potom môžem s istotou požiadať o zamestnanie na pozícii vedúceho predaja.

Moji rodičia ma morálne a finančne podporujú, čo mi umožňuje sústrediť sa pri hľadaní zamestnania na získanie pozície, ktorá mi poskytne praktickú skúsenosť v súlade s mojimi dlhodobými profesijnými cieľmi. Pretože len začínam, hľadám zamestnanie na najnižšej úrovni predaja. V súčasnej dobe by pre mňa bolo najvhodnejšie zamestnanie obchodného zástupcu.

Anna má úplne jasno v v tom, čo hľadá. Môže si vybrať pracovné inzeráty, ktoré zodpovedajú jej osobným a profesijným požiadavkám. Hneď ako začne aktívne hľadať, musí si pamätať, že spoločnosť hovorí svojím vlastným vnútorným jazykom. V závislosti na zamestnávateľovi bude pozícia obchodného zástupcu definovaná rôznymi spôsobmi, ako zástupca maloobchodného predaja, konzultant predaja, zástupca oblastného predaja atď.

Po dôkladnom prečítaní desiatok inzerátov, porovnaní požiadaviek na vzdelanie a schopností s vlastnou kvalifikáciou, Anna zúžila zoznam na päť najviac zodpovedajúcich ponúk. Aby zvýšila pravdepodobnosť osobného pohovoru, zamerala sa na každú z nich a vytvorila motivačný list a životopis na mieru jednotlivým spoločnostiam.

 

Ďalšie kroky Vašej kariéry

Dlhodobé plánovanie Vašej kariéry, krok za krokom, je najlepší spôsob ako sa vyšplhať po kariérnom rebríčku. Profesijný rozvoj môže zvýšiť efektivitu pri plnení úloh a pripraví Vás na povýšenie či plnenie náročnejších úloh u iného zamestnávateľa. S jasnou víziou toho, čo chcete dosiahnuť v určitom časovom období, si môžete naplánovať stratégiu pre rozvoj aj tých najambicióznejších plánov. Oddelenie jednotlivých na seba nadväzujúcich krokov na Vašej ceste za rozvojom, Vám umožní dosiahnutie krátkodobých cieľov bez toho, aby ste sa odchýlili od realizácie dlhodobých cieľov. Pri prezeraní inzerátov nezabúdajte na svoje plány.

Vrelo Vám odporúčame vypracovať cvičenie 3 „Vytvorte si osobný prehľad cieľov“ z predchádzajúcej kapitoly. Pomôže Vám nasmerovať Vašu kariéru k úspechu.

 

Čo chceš robiť a za akých podmienok?

V priebehu hľadania zamestnania je dôležité si uvedomiť vlastné záujmy a schopnosti a rozhodnúť sa, akým smerom by sa mala uberať Vaša kariéra.

V tejto rannej fáze by ste mali zvážiť druh zmluvy a podmienky, ktoré Vám najviac vyhovujú. Existuje široká škála možností. Trvalé zamestnanie, zamestnanie na určitú dobu alebo dočasné zamestnanie, samostatná práce, práca v tíme, pevná alebo pružná pracovná doba. Všetky tieto aspekty sa dajú rôzne kombinovať. Ďalším dôležitým faktorom pre posúdenie inzerátu je povaha práce samotnej. Ste ochotní cestovať alebo dávate prednosť zamestnaniu v mieste bydliska? Chcete kancelársku prácu alebo niečo aktívnejšieho? A čo plat? Ste si natoľko istý svojimi schopnosťami a kvalitou produktu zamestnávateľa, že prijmete nízky základný plat a vysoké provízie alebo si prajete stabilný príjem?

Hľadanie zamestnania bude úspešné aj pre Vás i potenciálneho zamestnávateľa, keď si dôkladne premyslíte svoju osobnú motiváciu a očakávania ešte pred tým, než o miesto požiadate.

 

Podľa čoho si vyberáte zamestnanie?

Momentálna životná situácia tiež rozhoduje o tom, o aké miesto sa budete uchádzať. Priority študenta sú pravdepodobne úplne odlišné od očakávania čerstvého absolventa. Skĺbenie prednášok a skúšok vyžadovalo časovú pružnosť. Vreckové a skúsenosti boli najdôležitejšími kritériami. Po absolvovaní štúdia sa budete snažiť získať zamestnanie, ktoré bude odpovedať Vašim plánom.

Efektívne čítanie vybraných inzerátov, zodpovedanie vyššie uvedených otázok a vypracovanie cvičenia v sekcii „Aké sú moje silné stránky” Vám pomôž zúžiť výber zamestnania tak, aby tento výber zodpovedal Vašim očakávaniam aj očakávaniam potenciálneho zamestnávateľa. Toto je najefektívnejší spôsob, ako nájsť prácu snov.

Teraz poznáte svoje silné stránky a po prečítaní inzerátov ste si pripravili zoznam potenciálnych zamestnávateľov. Je čas nechať sa zamestnať. Ďalším krokom je príprava pôsobivého životopisu.

hore

Naša služba Medzinárodné sprostredkovanie zamestnania je Vašou vstupenkou na pracovný trh Európskej únie. Objavte svoje pravé možnosti. Prijmite túto výzvu a pracujte v nadnárodnom tíme na rôznych projektoch. Popredné spoločnosti si vysoko cenia zahraničné skúsenosti a znalosti jazykov. viac

We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×