Relacje inwestorskie
> Hlavná stránka > Pre Zamestnancov > Sprievodca dočasným zamestnaním > Najčastejšie kladené otázky

Najčastejšie kladené otázky

Najčastejšie kladené otázky:

 1. Môžem odstúpiť od zmluvy o dočasnom zamestnávaní?

  Áno, od zmluvy o dočasnom zamestnaní môžu odstúpiť obidve strany, Vy ako zamestnanec aj agentúra Work Service, ktorá Vás zamestnáva. Výpovedná doba je 15 dní. 

   

 2. Kedy ako dočasný zamestnanec obdržím výplatu?

  Odmenu za prácu obdržíte najneskôr v 25.deň v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci kedy ste vykonal/a prácu.

   

 3. Nemám ešte 18 rokov? Môžem pracovať ako dočasný zamestnanec?

  Áno, aj keď nie ste plnoletý môžete pracovať ako dočasný zamestnanec. V tomto prípade za zamestnanie riadi ustanovením Zákonníka práce, týkajúce sa zamestnaním neplnoletých. 

   

 4. Bude sa obdobie dočasného zamestnávania započítavať do dôchodkového poistenia?

  Áno, obdobie dočasného zamestnávania bude zahrnuté do výpočtu dôchodku. Toto obdobie sa tiež zohľadňuje pri určení Vášho služobného zaradenia.

   

 5. Musím ako dočasný zamestnanec prijať každú pracovnú ponuku od Work Service?

  Nie, nemusíte prijať žiadne nami ponúknuté zamestnanie. Kde a kedy budete pracovať je Vaše vlastné rozhodnutie.

   

 6. Ako dlho budem musieť čakať na zamestnanie?

  Čas potrebný pre zabezpečenie zamestnania je rôzny. Závisí ako na súčasnej situácii na pracovnom trhu a období, tak aj na Vašej kvalifikácii, skúsenostiach a hlavne na časovej flexibilite.

   

 7. Mám ako dočasný zamestnanec nárok na zdravotné poistenie?

  Áno, Work Service Vás zamestnáva na základe zmluvného vzťahu. Work Service ako zamestnávateľ platí príspevky na sociálne poistenie a dokončí všetky požadované formality.

   

 8. Som oficiálne nezamestnaný, musím dočasné zamestnanie nahlásiť. 

  Áno, máte povinnosť zamestnanie nahlásiť Úradu práce. V SR je to najneskôr do 3 dní od nástupu do nového zamestnania.

   

hore

Naša firemná filozofia vedie a inšpiruje kariérnych konzultantov Work Service. Pre všetkých našich zamestnancov je prístup a otvorenosť voči všetkým ľuďom kľúčovou hodnotou. Riadime sa tézou, že si každý zaslúži zamestnanie odrážajúce jeho schopnosti, skúsenosti a ambície, bez ohľadu na akékoľvek telesné postihnutie. Úzko spolupracujeme s 2200 partnermi, ktorí predstavujú vedúcu spoločnosť v strednej Európe. Spoločne hľadáme zamestnanie pre pracovníkov, ktorých ambície sú väčšie ako ich postihnutie. viac

We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×