Relacje inwestorskie
> Hlavná stránka > Pre Zamestnávateľov > Dočasné zamestnanie

Dočasné zamestnanie

Správni ľudia v správny okamih

Ponuka dočasného zamestnania umožňuje zamestnávateľom pružne reagovať na kolísajúce hospodárske cykly a rýchlo sa prispôsobiť dopytu zamestnanosti. Work Service úspešne čelí výzvam v oblasti ľudských zdrojov počas sezónneho nárastu predaja, plánovanej dovolenky, materskej dovolenky, rozsiahlej absencie, fluktuácii zamestnancov a kolísaniu produkcie.

Správny počet zamestnancov v správny čas znižuje náklady na mzdy i administratívu. Work Service preberá plnú zodpovednosť za nábor kvalifikovaných zamestnancov, personálny manažment, mzdy, dodržiavanie Zákonníka práce a všetky príbuzné aktivity. To našim klientom umožňuje sústrediť sa na hlavný odbor svojho podnikania.

Naši zamestnanci budú vždy vyhovovať požiadavkám zamestnávateľa. Work Service ďalej ponúka adaptačné a vzdelávacie programy, ktoré zamestnancom umožnia pracovať rýchlejšie. Preškolenie navyše vybuduje v zamestnancoch vzťah k Vašej spoločnosti, takže sa stanú plnohodnotnými členmi tímu.

Hladkú komunikáciu medzi Vami, prideleným zamestnancom a konzultantom Work Service zaisťujeme prostredníctvom najmodernejších on-line a mobilných technológií.

V závislosti na rozsahu a dĺžke trvania projektu je možné umiestniť našich konzultantov alebo koordinátorov priamo u Vás, takže budete môcť okamžite reagovať na prípadné problémy.

Dočasné zamestnanie zahŕňa:

  • Moderné metódy výberu a náboru zamestnancov, ktoré na pozíciu dosadia najvhodnejšieho pracovníka. Práca našich konzultantov presahuje rámec štandardných požiadaviek na uchádzača. Work Service zvažuje firemnú politiku a pracovné prostredie jednotlivých spoločností. Potom porovná všetky kritériá so schopnosťami, silnými stránkami a nadaním uchádzačov a vyberie toho najlepšieho, ktorý bude od začiatku vynikať.
  • Personálne riadenie vrátane prevzatia všetkých právnych a formálnych náležitostí, akými sú zmluvy, mzdy, dovolenky, sociálne poistenie, dane atď.
  • Adaptačné procesy a školenia pre nových zamestnancov, zoznámenie s víziami a cieľmi spoločnosti.
  • Plná právna aj sociálna zodpovednosť za zamestnancov.

 

Garantujeme:

  • Prístup do obsiahlej databázy kvalifikovaných zamestnancov, ktorí môžu okamžite nastúpiť;
  • Flexibilitu pracovnej sily pre ideálnu optimalizáciu množstva personálu každý deň;
  • Zníženie pracovnej záťaže na personálnom oddelení;
  • Pravidelné prieskumy spokojnosti pre získanie kvalitnej spätnej väzby;
  • Jedinečný vernostný program, ktorý motivuje a odmeňuje našich zamestnancova posilňuje reputáciu našej spoločnosti.

 

Spoľahlivý partner

Naši konzultanti sa s Vami radi podelia o svoje skúsenosti z oblasti poskytovania pracovnej sily, ktoré získali zamestnaním tisícov dočasných pracovníkov v stovkách spoločností v ČR, na Slovensku a v strednej Európe.

Vďaka dlhodobej spolupráci z množstvom klientov sa Work Service stal poprednou spoločnosťou s outsourcingom ľudských zdrojov. Obsiahla databáza kvalifikovaných pracovníkov, overený prijímací proces, najlepšie dostupné nástroje pre vykazovanie dát a investície do informačných technológií garantujú kvalitu našich služieb a bezproblémovú komunikáciu s klientmi.

Ocenenia a ďalšie vyznamenania, ktoré sme získali, dokazujú, že klienti Work Service si vážia inovatívne riešenia.

Existencia samostatných oddelení pre IT, Medicínu, Energetiku, Obchod potvrdzuje našu oddanosť a túžbu poskytovať konkrétne riešenia pre jednotlivé sektory.

Kontaktujte konzultantov Work Service a zaistite pre svoju spoločnosť pružnú pracovnú silu.

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×