Relacje inwestorskie

Kontrola kvality

Dokonalá kontrola kvality výrobkov

Zlepšovanie kvality a technológie od začiatku výrobného cyklu až k distribúcii konečnému užívateľovi môže výrazne znížiť náklady na predajný servis. Špecializované outsourcingové oddelenie Work Service Exact Systems pomáha popredným výrobcom a distribútorom zvýšiť kvalitu prostredníctvom výberu, kontroly a opravy komponentov počas výrobného procesu.

 Rozsah služieb:

 • Priamy dohľad poskytuje možnosť rýchlo reagovať na problémy zistené pri kontrole. Zahŕňa overenie chýb, celkovú analýzu, bezprostredné predanie informácií dodávateľovi a spoločnú tvorbu akčného plánu;
 • Predmontáž / Výroba – náš tím prevezme určitú výrobnú fázu vrátane zodpovednosti za kvalitný priebeh a výsledný produkt;
 • Triedenie a prepracovanie zahŕňa výber, kontrolu a opravu komponentov vo všetkých fázach výrobného procesu;
 • Výstupná kontrola kvality – náš vysoko kvalifikovaný tím nezávisle overí kvalitu hotového produktu a eliminuje riziko neočakávaných nákladov spojených s reklamáciami;
 • Riadenie dodávky CSLII – nezávislá a objektívna kontrola, zabezpečenie súladu s vnútornými predpismi.

 

Garantujeme

 • Zníženie personálnych nákladov;
 • Elimináciu nákladov na reklamácie a kontrolu kvality počas celého výrobného procesu;
 • ISO 9001:2008 a vybrané časti ISO / TS 16949 zaručujú kvalitu poskytovaných služieb;
 • Neustály prístup k elektronickému monitorovaciemu systému kvality;
 • Možnosť zlepšiť výrobný proces odstránením chýb;
 • Integráciu overenej a certifikovanej služby do procesu totálneho riadenia kvality;
 • Istotu vďaku poisteniu zodpovednosti za škody

 

Spoľahlivý partner

Naši skúsení inšpektori strávili 1 311 569 hodín dôkladným skúmaním kvality viac než 239 miliónov súčiastok. Tieto čísla narastajú každým dňom.

Ocenenia a vyznamenania, ktoré sme získali, dokazujú, že zákazníci Work Service si vážia inovatívne riešenia.

Work Service je najväčšou stredoeurópskou spoločnosťou zaoberajúcou sa outsourcingom ľudských zdrojov. Exact Systems tak má prístup k obsiahlej databáze kvalifikovaných pracovníkov, overený prijímací proces a najlepšie nástroje pre vykazovanie dát. Náš široký záber nám umožňuje zostaviť odborné tímy pracovníkov v Poľsku, Rusku, Nemecku, Českej Republike a na Slovensku a zaistiť tak zrovnateľnú úroveň služieb a kvalitu Vašich produktov.

Váš Key Account Manager zaistí bezproblémovú komunikáciu všetkých partnerov projektov, od dodávateľov až k zamestnancom.

Kontaktujte špecialistov Work Service a nájdite vhodné riešenia vyhovujúce dodávateľom aj výrobcom.

Získajte detailné informácie o Exact Systems na http://www.exactsystems.eu/home.php.

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×