Relacje inwestorskie
> Hlavná stránka > Pre Zamestnávateľov > Outsourcing > Outsourcing v oblasti medicíny

Outsourcing v oblasti medicíny

Obnovenie finančného zdravia v odbore

Work Service založila špecializovanú outsourcingovú spoločnosť Medi Staff, aby pomohla zdravotníckym zariadeniam udržať si prijateľnú úroveň služieb s ohľadom na značne obmedzený rozpočet. Náš prepracovaný plán na obnovenie finančnej stability zahŕňa personálny leasing, personálny a mzdový outsourcing a facility manažment.

Kvôli konkurencii súkromného sektora a ekonomickej migrácii poskytovatelia zdravotnej starostlivosti čelia kritickému nedostatku lekárov, sestier a ďalšieho zdravotníckeho personálu. Personálnyoutsourcing Medi Staff zaistí zdravotníckym zariadeniam potrebné množstvo kvalifikovaných pracovníkov. Pomôže tým zvýšiť kvalitu poskytovanej starostlivosti bez nutnosti najímať stálych zamestnancov. Personálny leasing ponúka finančne výhodné riešenie problémov spojených s optimálnym množstvom pracovných síl vzhľadom k veľkému počtu pacientov, dovoleniek, atď.

Medi Staff optimalizuje mzdy a ostatné náklady zdravotníckych zariadení prostredníctvom služieb, ktoré zahŕňajú manažment zdravotníckeho personálu, vlastné poskytovanie lekárskej starostlivosti a mzdový outsourcing.

Cleanup, dcérska spoločnosť Medi Staff, poskytuje nemocniciam profesionálne upratovacie služby 24 hodín denne. Správa nemocnice sa venuje zdraviu pacientov, Medi Staff sa stará o zvyšok.

Rozsah služieb:

 • Nábor, výber a kvalifikácia zdravotníckeho personálu;
 • Personálny leasing;
 • Personálny a mzdový outsourcing;
 • Upratovanie a facility manažment;
 • Zaistenie medzinárodných stáží medicínskych pracovníkov.

 

Garantujeme:

 • Prístup do najväčšej poľskej databázy odborníkov;
 • Overený prijímací proces dočasného aj stáleho personálu;
 • Efektívny facility manažment;
 • Dôkladné plánovanie, príprava rozpočtu a kontrola nákladov;
 • Možnosť venovať plnú pozornosť starostlivosti o pacienta;
 • Súlad s normou ISO 14001 a ISO 9001:2000 (upratovanie a dezinfekcia nemocníc, zdravotníckych zariadení, verejných priestorov a priemyselných budov) a systémov analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov (HACCP) zaisťujúcich bezpečnosť liečiv a potravín.

 

Spoľahlivý partner

Vysoko motivovaný a odborný personál, overené prijímacie postupy, prísny súlad so všetkými pravidlami BOZP a finančne efektívny outsourcing robí z Medi Staff vynikajúceho partnera, ktorý plní všetky očakávania svojich zákazníkov.

Poradcovia Medi Staff majú encyklopedické znalosti upravujúce poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súkromnom aj štátnom sektore. V kombinácii s rozsiahlym outsourcingovými skúsenosťami náš tím aktívne rozvíja nové riešenia pre optimalizáciu nákladov.

Ocenenia a vyznamenania, ktoré sme v posledných desiatich rokoch získali, dokazujú, že klienti Work Service si vážia inovatívne riešenia.

Work Service je jednou z najväčších spoločností zaoberajúcou sa outsourcingom ľudských zdrojov v strednej a východnej Európe. Medi Staff tak má prístup k obsiahlej databáze kvalifikovaných pracovníkov, overený prijímací proces a najlepšie nástroje pre vykazovanie dát.

Kontaktujte špecialistu Medi Staff a získajte viac informácií o outsourcingových možnostiach v zdravotníctve.

 

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×