Relacje inwestorskie
> Hlavná stránka > Pre Zamestnávateľov > Outsourcing > Personálny a mzdový outsourcing

Personálny a mzdový outsourcing

Spolupráca s Work Service sa oplatí

Personálny a mzdový outsourcing umožní klientom Work Service znížiť náklady, zvýšiť kvalitu a sústrediť svoje finančné a manažérske zdroje na vlastný rozvoj. Naša dlhoročná skúsenosť potvrdzuje, že stres v zamestnaní negatívne ovplyvňuje súkromný život zamestnancov. Desiatky popredných spoločností preto využívajú služby Work Service.

Work Service poskytuje flexibilné riešenia šité na mieru individuálnym požiadavkám. Naši klienti si môžu vybrať integrovaný balíček alebo dať prednosť outsourcingu personálnych služieb a miezd.

 

Rozsah služieb:

 • Personálna administratíva

- Komplexná personálna evidencia v súlade s platnými pracovno – právnymi predpismi a vnútornými požiadavkami na informácie;

- Spracovanie a odovzdanie celej personálnej administratívy podľa aktuálneho stavu zamestnanosti (sociálne zabezpečenie, zdravotné a úrazové poistenie, atď.);

- Kontrola a evidencia pracovnej doby zamestnancov, vrátane práce nadčas a nočných zmien;

- Úplná administratíva spojená s čerpaním dovolenky, neplateným voľnom, materskou dovolenkou, pracovnou neschopnosťou, atď.;

- Príprava, sledovanie a archivácia pracovných zmlúv a dodatkov, pracovných povolení a ďalšia povinná dokumentácia spojená so skúšobným obdobím, zamestnaním, výpoveďami, atď.;

- Zaistenie školenia a dodržiavanie BOZP;

- Vstupné prehliadky do zamestnania;

- Pomoc, spolupráca a zastupovanie klienta pri jednaní s úradmi, vrátane sociálnej poisťovne, inšpektorátu práce, finančného úradu a iné.

 

 • Mzdová administratíva zahŕňa:

- Zaradenie zamestnancov do účtovnej databázy;

- Výpočet čistej mzdy;

- Výpočet základnej mzdy, odmien a ďalších príplatkov na základe zmluvy;

- Podklady pre zaúčtovanie miezd;

- Výpočet a odvod povinného zdravotného a sociálneho poistenia v súlade s platnými predpismi;

- Výpočet a odvod záloh na daň z príjmu;

- Príprava výplatných pások jednotlivých zamestnancov;

- Potvrdenie o zamestnaní a príjme pre potreby finančných inštitúcií (banky, pôžičky);

- Komunikácia s úradmi zastrešujúcimi zamestnávanie zdravotne postihnutých;

- Hotovostná alebo bezhotovostná výplata miezd, odvod zdravotného a sociálneho poistenia, zálohové dane z príjmu, atď. Prevod prebieha na základe dohody so zákazníkom vždy k určitému dňu v mesiaci.

 

 • Ďalšie personálne služby:

- Návrh nových alebo prispôsobenie doterajších pracovných predpisov;

-Návrh nových alebo prispôsobenie starých pravidiel upravujúcich využívanie sociálneho fondu zamestnávateľa;

- Audit personálnej dokumentácie, zaistenie dodržiavania platných pracovno – právnych predpisov;

- Opravy ročného zúčtovania dane z príjmu a sociálneho poistenia na základe odporučenia príslušných úradov;

- Bezpečné uloženie a archivácia osobnej dokumentácie a mzdových záznamov;

- Poskytovanie doplnkových služieb nad rámec zmluvy v reakcii na zmenu legislatívy.

 

Zoznámte sa s aplikovaním konkrétneho riešenia v praxi. Prípadová štúdia tu:

http://www.workservice.com/index.php/for_employers/case_studies/hr_and_payroll_services

 

Garantujeme:

 • Prístup k know-how v oblasti mzdového poradenstva a daňového práva. Odporúčame implementáciu nových stratégií na základe očakávaných zmien legislatívy, ktoré sa priamo dotýkajú finančného, medicínskeho a výrobného sektoru a ďalších oblastí.
 • Dokonalé plnenie povinností voči zamestnancom a štátnym inštitúciám. Vďaka modernému technickému zázemiu a širokej základni zamestnancov spracujeme mzdy bez chýb a včas;
 • Spoľahlivé a kvalitné služby na vysokej úrovni. Work Service vyrieši problémy akými sú dovolenka, pracovná neschopnosť či skolenie nových zamestnancov;
 • Dokonalý informačný a monitorovací systém dostupný 24 hodín denne. Využívame profesionálne informačné systémy;
 • Zvýšenie produktivity zamestnancov. Presunutím problémových úloh na Work Service, dávate vlastným zamestnancom možnosť sústrediť sa na rozvoj kľúčových kompetencií;
 • Bezchybné plnenie úloh. Chyby v mzdách vedú k vážnym následkom, demotivujú zamestnancov a prinášajú problémy s úradmi. Personálne a mzdové služby sú našou silnou stránkou. Spoľahnite sa na nás.Istota. Mlčanlivosť a zabezpečenie dát.
 • Istota. Mlčanlivosť a zabezpečenie dát.
 • Zodpovednosť. Ceníme si našu spoluprácu a nedopustíme aby prišlo k chybám v administratíve či v oneskorení platieb. Uvedomujeme si, že v prípade nesplnenia záväzkov nadviažete spoluprácu s iným poskytovateľom služieb a môžete požadovať finančnú náhradu.

 

Spoľahlivý partner

Work Service garantuje efektívne, účinné a bezpečné služby. Máme mnohoročné skúsenosti s poskytovaním outsourcingu, dokonalé znalosti legislatívy a tisíce spokojných zákazníkov. Sme jednou z najväčších spoločností zaoberajúcich sa outsourcingom ľudských zdrojov v strednej a východnej Európe. Využívame overené prijímacie postupy, najlepšie nástroje riadenia a disponujeme obsiahlou databázou kvalifikovaných pracovníkov.

Ocenenia a vyznamenania, ktoré sme v posledných desiatich rokoch získali, dokazujú, že klienti Work Service si vážia inovatívne riešenia.

Kontaktujte nášho špecialistu a získajte informácie o mzdovom a personálnom outsourcingu bez rizík.

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×