Relacje inwestorskie

Dočasné zamestnávanie

POPIS KLIENTA

Medzinárodný logistický koncern, ktorý ponúka prepravné služby a širokú škálu logistických riešení. Spoločnosť má pobočky v mnoho krajinách, vrátane dvoch poľských. Jedna z nich zamestnáva približne  400 ľudí. Vzhľadom k počtu zamestnancov má spoločnosť pomerne vysokú fluktuáciu.

POPIS PROBLÉMU

Zákazník potrebuje 350 osôb na pozíciu obsluhy vysokozdvižných vozíkov. Tieto pozície nie sú v stratégii zákazníka kľúčové, a preto je krátkodobé zamestnanie ideálnym riešením. Existuje tu však problém. Preškolenie obsluhy vysokozdvižného vozíka je časovo náročné.

Zákazník by tiež chcel krátkodobo najať ďalší personál – recepčné a nemeckého prekladateľa.

RIEŠENIA

Po vstupnej analýze potrieb zákazníka Work Service sa navrhli dve možné riešenia.

Personálny outsourcing – zamestnanci, v tomto prípade obsluha vysokozdvižných vozíkov, budú stále zamestnaní u zákazníka a Work Service bude poskytovať všetky personálne služby.

Dočasné zamestnanie – krátkodobý pracovný pomer na základe požiadaviek zákazníka (Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákonník práce č. 311/2001 Z.z, v znení neskorších predpisov ). Služba je poskytovaná predovšetkým absolventom stredných a vysokých škôl. V tomto prípade ide o recepčné a nemeckých prekladateľov.

Personálny outsourcing je v prípade tohto zákazníka kľúčový.

Náš zákazník sa rozhodol pre outsourcing, pretože mu dovolí dlhodobo zamestnávať najatý personál. Výcvik zamestnancov trvá dlhú dobu a ich prepustenie po 18 mesiacoch teda nepripadá v úvahu.

Work Service garantuje mobilitu a dostupnosť. Kľúčovým faktorom je príprava zamestnancov pre vykonávanie profesie. Aby sme splnili požiadavky zákazníka, usporiadame školenie pre obsluhu vysokozdvižných vozíkov.

Počas päť denného kurzu odborníci Work Service overia predpoklady všetkých záujemcov. Úspešní uchádzači sú zaradení do databázy a v prípade dopytu odoslaní k zamestnávateľovi. Skôr, než začnú pracovať, prejdú lekárskou prehliadkou a školením BOZP. Zamestnanec podpíše zmluvu v deň nástupu do práce.

Počas prvého týždňa pracovník absolvuje Ďalšie školenie k výkonu nového povolania.

Každý mesiac odpracuje približne 24 hodín. Naši zástupcovia sa stretnú so všetkými zamestnancami, podpíšu nové zmluvy, vyzbierajú výkazy práce, vyplatia mzdu a podpíšu účty. Vyúčtujú náklady a vystavia faktúru pre klienta v prvých dňoch nasledujúceho mesiaca.

VÝSLEDKY A VÝHODY

Naša spolupráca so zákazníkom vyústila v možnosť ďalšieho rastu. Dokončujeme nové zmluvy v daných mestách.

Ako poradenská, personálna a outsorcingová spoločnosť Work Service poskytuje svojim zákazníkom rady vo všetkých situáciách.

Príkladom okamžitej reakcie bol návrh a realizácia programu rozvoja pre obsadenie pozícií obsluhy vysokozdvižných vozíkov, majstrov, pracovníkov logistiky, skladníkov a ďalších. Navrhovaný bonusový systém využíva lepšie výsledky skladovania a logistiky a hodnotenia jednotlivých zamestnancov nadriadenými. To vedie k úsporám nákladov.

 

Kontaktujte špecialistu Work Service a nájdite vhodné riešenia pre Vašu spoločnosť.

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×