Relacje inwestorskie
> Hlavná stránka > Pre Zamestnávateľov > Prípadové štúdie > Medzinárodná výmena zamestnancov

Medzinárodná výmena zamestnancov

Work Service International Sp. Z o.o je popredným poskytovateľom personálneho outsourcingu s viac ako sedemročnou skúsenosťou s poskytovaním služieb zahraničným zákazníkom. Pobočky Work Service v strednej a východnej Európe majú konkurenčnú výhodu postavenú na základe odborníkov na medzinárodný trh práce.

PROFIL KLIENTA

Náš zákazník je jednou z najväčších spoločností pôsobiacou na nemeckom trhu, ktorá zásobuje svetové potravinárske koncerny. Vzhľadom k rozsahu výroby a zmluvným termínov dodania, je strategickou oblasťou manažmentu logistika.

POPIS PROBLÉMU

Náš zákazník bojoval s nedostatkom skladníkov, ktorí by boli schopní komunikovať prostredníctvom Pickup Voice.

Snaha nájsť zamestnancov na domácom trhu práce nepriniesli očakávané výsledky, a preto sa klient obrátil na Work Service International so žiadosťou o zahraničných zamestnancov z krajín Európskej únie.

Očakávania klienta:

Hlavným cieľom je nájsť motivovaných nemecky hovoriacich zamestnancov, ktorí majú skúsenosti s prácou za hranicami a použitím Pickup Voice slúchadiel. Ďalším cieľom je optimalizácia personálnych nákladov prostredníctvom zamestnania uchádzačov z východnej Európy.

Zákazník od Work Service International očakával komplexné služby.

RIEŠENIE

Z analýzy projektu vyplýva, že relatívne mladá technológia Pickup Voice a jej obmedzené rozšírenie medzi spoločnosťami je dôvodom nízkeho počtu vhodných uchádzačov. Nábor pracovníkov z Poľska, ktorí by mali požadované skúsenosti a znalosti nemeckého jazyka by bol obtiažny a nákladný.

Vďaka faktu, že sa Work Service International špecializuje na nábor zamestnancov na veľa trhoch práce, podarilo sa pre klienta nájsť vhodných pracovníkov v iných susedných krajinách.

VÝSLEDKY

  • výber predpokladaného počtu kvalifikovaných zamestnancov v dohodnutej dobe;
  • nábor zamestnancov na požadovanom trhu práce v rámci EÚ;
  • zabezpečenie celého procesu získavania nových zamestnancov (nábor, výber, výcvik);
  • využitie medzinárodnej základne zamestnancov Work Service;
  • prístup k databáze uchádzačov;
  • mlčanlivosť a ochrana informácií;
  • zníženie prevádzkových nákladov klienta (využitie ľudských zdrojov v moderných logistických centrách);
  • úspora času a nákladov vďaka službám poskytovaných Work Service International

 

Kontaktujte špecialistu Work Service a nájdite vhodné riešenia pre Vašu spoločnosť.

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×