Relacje inwestorskie

Merchandising

Sellpro Sp. Z o.o. patrí medzi popredné poľské spoločnosti zaoberajúce sa outsourcingom služieb, merchandisingom  a propagáciou. Špecializované tímy Sales Force implementujú komplexné stratégie stimulujúce predaj produktov klienta.

POPIS KLIENTA

Pobočka európskeho výrobcu čerstvých mliečnych produktov. Distribučná sieť zahŕňa predajne na juhovýchode Poľska.

CIELE

Zvýšenie vedomia o produktoch klienta na maloobchodnom trhu.

Posilnenie image a rozvoj vzťahov s maloobchodnými zákazníkmi.

Overenie základne maloobchodnej siete.

Dosiahnutie priemerného objemu predaja na úrovni indikovanej klientom.

RIEŠENIA

Spoločnosť Sellpro Sp. Z o.o vytvorila osemčlenný tím Sales Force schopný úzko spolupracovať s klientom, maloobchodnými manažérmi a zástupcami distribútorov.

Spoločnosť Sellpro Sp. Z o.o použila nasledujúci model kampane:

  • predbežné overenie základne maloobchodnej siete;
  • určenie podoby predajného balenia;
  • plánovanie propagačných akcií a zliav;
  • tvorba a výroba propagačných materiálov (letáky, informačné plagáty a reklamné predmety);
  • plánovanie a implementácia propagačnej kampane a zliav;
  • overenie a aktualizácia jednotlivých kontaktných údajov jednotlivých predajní;
  • rozdelenie na predajnej oblasti optimalizovanej pre budúce potreby obchodných zástupcov.

Počas implementácie projektu tím Sales Force distribuoval viac ako 10 000 propagačných materiálov informujúcich o ponuke výrobkov a zvýšil tak dostupnosť a znalosti o produktoch klienta.

VÝSLEDKY A VÝHODY

Všetky ciele, ktoré si klient stanovil, boli včas dosiahnuté. Predaj prevýšil stanovený cieľ o 70% oproti očakávaným 30%. Efektívna kampaň overila distribučnú sieť a pripravila pole pre budúci marketingový prieskum.

 

Kontaktujte špecialistu Work Service a nájdite vhodné riešenia pre Vašu spoločnosť.

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×