Relacje inwestorskie

Nábor personálu

POPIS KLIENTA

Komerčná spoločnosť, ktorá vyrába a predáva kolieskové korčule a tieniacu techniku a vlastní sieť 70 predajní po celom Poľsku.

POPIS PROBLÉMU

Vedenie spoločnosti si dalo urobiť prieskum spokojnosti zákazníkov, ktorý ukázal nedostatky v službách niektorých predajní. Prvotnou príčinou týchto problémov je nedokonalý náborový systém, ktorý manažérom predajní necháva určitú voľnosť vo výbere zamestnancov. Prijímací proces je čiastočne koordinovaný zamestnancom oddelenia ľudských zdrojov, ktorý ale vďaka vlastnej vyťaženosti nie je schopný plnej kontroly. Dochádza ku chybám počas prijímacích pohovorov. To vedie k zamestnávaniu ľudí, ktorých profesionalita a osobnosť sa nie vždy zhodujú so stratégiou spoločnosti.

Existujú tiež výhrady ku kritériám hodnotenia, ktoré manažéri predajní využívali pri prijímacom pohovore.

Ďalším problémom je nájsť na trhu vhodných uchádzačov. Inzeráty v tlači, ktoré pripravili jednotlivé pobočky, neboli efektívne. V danej situácii vedenie spoločnosti považovalo za nutné nahradiť niektorých zamestnancov. V nasledujúcich šiestich mesiacoch prebehlo približne 100 prijímacích pohovorov na pozície predavačov, pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníka, manažérov predajní a iných.

Vedenie tiež plánuje budúci rok otvoriť nové distribučné centrum na juhu regiónu. V dôsledku toho bude potreba 15 nových zamestnancov na pozície skladníkov, pracovníkov oddelení starostlivosti o zákazníkov, účtovníkov a odborníka na logistiku.

RIEŠENIE

Work Service prevezme všetky povinnosti spojené s náborom nových zamestnancov pre všetky oddelenia spoločnosti. Po konzultácii s vedením vypracuje Work Service model obecných požiadaviek na jednotlivé pozície. Tie sú východiskovým bodom prijímacieho procesu, pretože z nich vychádza detailný popis zamestnania. Na základe modelu kvalifikácie a popisu pozície Work Service vypracuje štandardizované prijímacie nástroje, ktoré budú použité pri nábore. Špecialisti Work Service sa zúčastnia všetkých prijímacích pohovorov ako nezávislí poradcovia a dohliadnu na ich hladký priebeh. Výsledky potom odovzdajú priamo personálnemu oddeleniu zákazníka.

Pre potreby prijímacieho konania Work Service zostavil tím poradcov zodpovedných za celý proces s cieľom získať jednotný tím. Požiadavky na personál boli jasne definované a zohľadňujú organizačnú štruktúru a všetky okolnosti ovplyvňujúce výkon jednotlivých uchádzačov.

VÝSLEDKY

Každý krok prijímacieho konania, od inzercie k organizácii náboru, bol štandardizovaný a úplne rovnaký vo všetkých pobočkách spoločnosti. Dĺžka prijímacieho konania je teraz primeraná a jeho výsledky zrovnateľné. Noví zamestnanci spĺňajú všetky požiadavky zamestnávateľa a majú vlastnosti dôležité pre cieľ a stratégiu spoločnosti. Títo ľudia nie sú vyberaní náhodne: sú motivovaní a podstatne prispejú k úspechu klienta. Správna rada má neobmedzený prístup k informáciám o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania.

Vďaka vysokému potenciálu databázy uchádzačov nie je problém nájsť vhodných zamestnancov v krátkom časovom horizonte. Pokiaľ klient potrebuje inzeráty v novinách alebo na internete, budú profesionálne pripravené a tým sa zvýši záujem vhodných uchádzačov o zamestnanie. Ďalší spôsob hľadania zamestnancov predstavujú sociálne a profesionálne webové stránky, ale tiež priame oslovenie uchádzačov, ktoré je obzvlášť vhodné pri obsadzovaní vedúcich pozícií. V prípade distribučného centra vytvoríme nový, integrovaný tím zamestnancov s jasnou víziou a schopnosťou pracovať na zadaných úlohách samostatne aj v skupine.

 

Kontaktujte špecialistu Work Service a nájdite vhodné riešenia pre Vašu spoločnosť.

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×