Relacje inwestorskie

Skvalitnenie výroby

Exact Systems zastupuje klienta na pobočke dodávateľa a aktívne sa podieľa na možnostiach skvalitnenia výroby.

POPIS KLIENTA

Náš zákazník bol celosvetovým výrobcom brzdových systémov a ďalšieho sortimentu pre automobilový priemysel.

POPIS PROBLÉMU

Náš stály klient poveril svojho dodávateľa výrobou krytu čerpadla v hydraulickom brzdovom systéme. Dodávateľ od začiatku nebol schopný vyrobiť požadované množstvo testovacích výrobkov, ani zabezpečiť opakovateľnosť procesu v sériovej výrobe.

Kvôli tejto nestabilite bol podnik nútený zdvojnásobiť kontrolu akosti produktov a neustále dohliadať na výrobu. Hlavnými problémami boli:

 • Parametre procesu odlievania;
 • Nevhodná konštrukcia odlievacích nástrojov a zlievarenských jadier;
 • Nedostatok kvalifikovaného personálu;
 • Nedostatočný servis a zlý stav výrobného zariadenia.

RIEŠENIA

Náš zákazník si najal poradcov pre kontrolu výroby a technickú podporu priamo u svojho dodávateľa. V priebehu projektu boli podniknuté tieto kroky:

 • Analýza konštrukcie zlievarenskej formy a jadra;
 • Zavedenie plánovanej údržby zariadenia a nevyhnutných opráv;
 • Vytvorenie plánu školenia zamestnancov;
 • Monitorovanie dennej produkcie a parametrov výrobkov;
 • Výber parametrov pre stabilizáciu výroby;
 • Denné hlásenie o priebehu projektu a výsledkoch výrobných zmien;
 • Dohľad na opravy zariadení.

VÝSLEDKY A VÝHODY

Po zavedení všetkých navrhovaných zmien dodávateľ stabilizoval produkciu a vyrobil požadované množstvo kvalitného tovaru na testovacie účely zákazníka.

Ďalšou výhodou bolo zlepšenie obchodných vzťahov medzi klientom a dodávateľom. Navyše:

 • Zníženie nákladov dodávateľov;
 • Prenos znalostí a nástrojov pre lepšie plánovanie a monitorovanie výroby, ktoré môžu byť použité pre ďalšie projekty dodávateľa;
 • Zlepšenie kvality, dodanie včas;
 • Zníženie nákladov klienta.

 

Kontaktujte špecialistu Work Service a nájdite vhodné riešenia pre Vašu spoločnosť.

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×