Relacje inwestorskie

Sorting & Rework

Spoločnosť Exact Systems je hlavným dodávateľom služby Sorting & Rework. Pomáhame našim klientom vyriešiť problémy s kvalitou, spôsobené chybnými dodávkami.

POPIS KLIENTA

Náš zákazník je súčasťou medzinárodnej skupiny, ktorá navrhuje a dodáva komponenty pre osobné automobily a výrobcov nákladných vozidiel. Spoločnosť s špecializuje na výrobu zdvíhačov auto skiel, ťažných prvkov a zámkov pre automobilový priemysel. Vďaka vysokej kvalite výrobkov je spoločnosť v tomto odvetví uznávaným dodávateľom.

POPIS PROBLÉMU

O vysokej kvalite konečného produktu rozhoduje mnoho detailov. Hlavným faktorom je kvalita komponentov dodávaných v priebehu montáže. Vzhľadom k tomuto faktoru, musia komponenty od každého dodávateľa spĺňať prísne požiadavky na kvalitu. Náhly nárast objednávok, nestálosť procesu alebo chýb obsluhy, to sú len niektoré z dôvodov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na splnenie požiadaviek na kvalitu. Keď zákazník dostane zlú dodávku s prvkami nevhodnými pre ďalší montážny postup, objaví sa problém. Podanie sťažnosti týkajúce sa dodávky je pre dodávateľa prvým náznakom chybnej výroby. Jeho vzdialenosť od zákazníka znemožňuje okamžitú reakciu, teda zaslanie nových, zhodných komponentov.

  • Požiadavka okamžitej reakcie a vyriešenia problému;
  • Riziko pozastavenia chodu výrobnej linky.

RIEŠENIA

Spoločnosť Exact Systems je využívaná ako dodávateľsko-mobilizačný faktor.

Náš zákazník má k dispozícii (24 hodín denne, 7 dní v týždni) koordinátora zo spoločnosti Exact Systems, ktorý je zodpovedný za bezprostrednú reakciu pri akomkoľvek náznaku problému kvality spojeného s dodávkou. Štandardná reakčná doba, kedy naša spoločnosť musí začať pracovať, nepresahuje 60 minút. V uvedenej dobe inšpektori kvality pod dohľadom koordinátora začínajú triedenie, kontrolu alebo prepracovanie komponentov. Služba je poskytovaná v súlade s vopred stanovenou špecifikáciou kontroly. Po splnení objednávky, zákazník aj dodávateľ dostanú informáciu o výsledkoch. Chybné diely sú vytriedené.

  • Rýchla odozva – zásah v spoločnosti zákazníka do dohodnutého dátumu;
  • Profesionálne a efektívne triedenie, kontrola alebo prepracovanie;
  • Systematické vykazovanie výsledkov kontroly vyplývajúce z poskytovania služieb zákazníkovi a spoľahlivá databáza pre oddelenie akosti.

VÝSLEDKY a VÝHODY

Exact Systems poskytuje komplexné služby zákazníkom v oblasti práce s komponentmi (od informovania dodávateľa až po priame dohodnutie nákladov). Vysoká kvalita poskytovaných služieb je pre klientov kľúčová. Naša práca má priamy vplyv na výslednú kvalitu vyrobeného produktu a tiež umožňuje dodávateľom, aby sa vyhli navýšeniu nákladov spojených so zlými dodávkami, nekompletnými objednávkami alebo dokonca zdržaním výrobnej linky. Naším hlavným cieľom je dodávať diely pre výrobné linky, ktoré sú v súlade so špecifikáciami kvality, a vďaka tejto skutočnosti dokážeme predísť zastaveniu výroby.

  • Zníženie nákladov spojených so zdržaním výroby;
  • Dodávané komponenty sa zhodujú so špecifikáciou kvality – zachovanie kontinuity výroby;
  • Zvýšenie kvality dodávok / mobilizácia dodávateľov.

 

Kontaktujte špecialistu Work Service a nájdite vhodné riešenia pre Vašu spoločnosť.

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×