Relacje inwestorskie
> Hlavná stránka > Pre Zamestnávateľov > Recruitment > Nábor a výber zamestnancov

Nábor a výber zamestnancov

Prilákajte, identifikujte a vyberte ideálneho uchádzača.

Work Service je popredným poskytovateľom ľudských zdrojov v regióne. Vytvára a ponúka personálne riešenia, ktoré umožňujú spoločnostiam v SR aj v strednej Európe spolupracovať so správnymi ľuďmi v správny čas.

Personalistov Work Service nájdete po celej SR aj v strednej Európe. Špecializujú sa na jednotlivé odbory a vyznajú sa na miestnom trhu práce. Prostredníctvom našich systémov majú prístup k databáze s viac ako 200 000 životopisov. Ich presné, objektívne a skoré rozhodnutia pri výbere uchádzačov podporujú snahu našich partnerov o vybudovanie a udržanie talentovanej pracovnej sily.

Zamestnanci sú veľkou investíciou a najdôležitejším faktorom rozhodujúcim o úspechu spoločnosti. Výber správnych zamestnancov je prioritou. Uchádzač musí preukázať skúsenosti, vyhovovať všetkým požiadavkám a vykazovať osobnostné rysy, ktoré sa zhodujú s hodnotami a kultúrou Vašej spoločnosti. Práca našich personalistov presahuje rámec štandardných požiadaviek na znalosti, skúsenosti a odborné kompetencie záujemcov. Dôkladne hodnotia ich jedinečné individuálne charakteristiky a rozhodujú či budú zapadať do firemnej kultúry. Integrácia kompetencií, motivácie a kultúrnych požiadaviek do prijímacieho procesu zaistí, že budú vybraní vysoko kvalifikovaní zamestnanci nadšene zdieľajúci Vaše vízie a ciele.

Work Service realizuje ako krátkodobé projekty, tak aj dlhodobý nábor pracovníkov pre neustále rastúce oblasti charakteristické vysokou fluktuáciou kvalifikovaných pracovníkov napríklad: BPO centrá, výrobné zariadenia, atď. Množstvo klientov volí dlhodobú spoluprácu, aby im bol zaistený prístup k našim pracovníkom, čím podporujú rozvoj interného personálneho oddelenia.

Prípadová štúdia uvedenia riešenia do praxe.

(ODKAZ sa otvorí v novom okneCASE STUDIES / REKRUTACJE STAŁE)

Work Service najíma a vyberá široký okruh zamestnancov:

 • Vedúci pracovníci (výkonní riaditelia, finanční riaditelia, členovia predstavenstva);
 • Vysoký manažment (manažéri predaja, hlavní účtovníci, PR manažéri, atď.);
 • Stredný a nižší manažment (produktoví manažéri, oblastní manažéri);
 • Odborníci v high-end odvetviach (strojárstvo, IT, medicína);
 • Odborní pracovníci (marketingoví špecialisti, účtovníci, brand manažéri);
 • THP (asistentky, sekretárky, administratívni pracovníci);
 • Robotníci;
 • Remeselníci

 

Garantujeme:

 • Časovú úsporu vďaka konkrétnym riešeniam, ktoré budú vychádzať z analýzy Vašich potrieb;
 • Pomoc pri príprave profilu vhodného uchádzača, ktorý bude zodpovedať požiadavkám Vašej spoločnosti;
 • Poskytnutie širokej škály nástrojov pre posúdenie uchádzača vrátane samostatných cvičení, testov jazykových znalostí a manuálnych zručností a psychodiagnostiky;
 • Rôzne spôsoby komunikácie s uchádzačmi;
 • Neustále aktualizovanú databázu uchádzačov, najväčšiu a najpodrobnejšiu v regióne;
 • Komplexné posúdenie profesijnej kvalifikácie a vhodnosti uchádzačov, kontrola referencií;
 • Výber vhodných uchádzačov, ktorých kvality zodpovedajú či presahujú požiadavky zamestnávateľa;
 • Predstavenie najmenej troch vhodných uchádzačov na danú pozíciu vrátane celej osobnej dokumentácie;
 • Elimináciu fluktuácie zamestnancov;
 • Využitie našich komplexných znalostí stredoeurópskeho trhu práce v oblasti financií, účtovníctva, predaja, marketingu, výroby, logistiky, IT a v ďalších sektoroch;
 • Absolútna dôvera a mlčanlivosť;
 • Kvalitné služby;
 • Efektívne medzinárodné náborové projekty;
 • Otvorenú a pružnú spoluprácu počas realizácie náborov.

 

Spoľahlivý partner

 • Naši konzultanti sa s Vami radi podelia o svoje komplexné skúsenosti, získané náborom tisícov kvalifikovaných vedúcich pracovníkov, manažérov a ostatných zamestnancov u stoviek popredných spoločnosti v SR, strednej a východnej Európe.
   
 • Vďaka dlhodobej spolupráci s množstvom klientov je Work Service najväčšou spoločnosťou zaoberajúcou sa outsourcingom ľudských zdrojov v Poľsku. Obsiahla databáza kvalifikovaných pracovníkov, overený prijímací proces, najlepšie dostupné nástroje pre vykazovanie dát a investície do informačných technológií, garantujú kvalitu našich služieb a bezproblémovú komunikáciu s klientmi.
   
 • Ocenenia a ďalšie vyznamenania, ktoré sme získali dokazujú, že klienti Work Service si Vážia inovatívnych riešení.
   
 • Existencia samostatných oddelení pre IT, Medicínu, Energetiku, Obchod potvrdzuje našu oddanosť a túžbu poskytovať konkrétne riešenia pre jednotlivé sektory.

Kontaktujte našich personálnych špecialistov, ktorí Vám dokážu, že Work Service spája najnadanejších s najlepšími.

 

Prijímací proces

 1. Analýza zamestnania – popis práce, osobné špecifikácie.
 2. Vytvorenie profilu ideálneho uchádzača.
 3. Ponuka voľného miesta, vybudovanie stratégie pre nábor uchádzačov, výber uchádzačov z našej databáze, networking, inzercia v tlači a na internete, priame vyhľadávanie vhodných kandidátov.
 4. Predbežný výber, príprava rozsiahleho zoznamu.
 5. Pohovory a testovanie vybraných uchádzačov.
 6. Výber, overenie schopností a referencií.
 7. Tvorba stručných profilov uchádzačov, odporučenie pre rozvoj.
 8. Odovzdanie správy klientovi.
 9. Zorganizovanie konečného prijímacieho pohovoru priamo u nášho klienta.
 10. Konečné rozhodnutie.
 11. Následná správa.
hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×