Relacje inwestorskie

Outplacement

Profesionálne riadenie firmy aj zamestnancov počas reštrukturalizácie pracovných síl.

Mnoho spoločností vo vysoko konkurenčnom prostredí čelí nutnosti reštrukturalizovať pracovné sily, aby si zachovali produkciu zisku a životaschopnosť. Znižovanie stavov je ťažkým rozhodnutím, ktoré vždy ovplyvní zamestnávateľov aj zamestnancov. Outplacement zmierňuje bolestivé následky prepúšťania a pomáha Vašim pracovníkom nájsť novú kariéru. Vďaka širokej škále služieb sa Vašim bývalým zamestnancom dostane plnej podpory pre ďalší profesijný rozvoj. Tieto kroky z Vašej strany tiež pomôžu udržať motiváciu a pozitívnu atmosféru na pracovisku.

Rozsah služieb:

 • Prístup na workshopy uchádzačov o zamestnanie, kariérne poradenstvo;
 • Individuálne posúdenie šancí a požiadaviek prostredníctvom najmodernejších personálnych nástrojov;
 • Podpora psychológa, budovanie sebavedomia, posúdenie silných a slabých stránok;
 • Individuálne odporučenie pre rozvoj kariéry;
 • Ďalšie školenia a vzdelávacie aktivity vedúce k posilneniu kvalifikácie;
 • Zváženie možnosti zamestnania u niektorej z našich 2200 partnerských spoločností na základe skúseností, vzdelania, motivácie a miesta bydliska;
 • Rozvoj zručností a skúseností prostredníctvom dočasného zamestnania;
 • Pomoc so štylizáciou životopisu, motivačného listu a prípravou na prijímací pohovor;
 • Individuálny outplacement pre vedúcich pracovníkov.

 

Garantujeme:

 • Bezchybnú reštrukturalizáciu v súlade so zákonmi a záujmami spoločnosti;
 • Prevzatie zodpovednosti za proces reštrukturalizácie;
 • Obmedzené množstvo konfliktov a právnych sporov s prepustenými zamestnancami vďaka podpore v prechodnom období;
 • Udržanie motivácie pôvodných zamestnancov maximálnou snahou o podporu prepustených pracovníkov;
 • Posilnenie profesionálneho postoja v očiach médií a úradov.

 

Spoľahlivý partner

Work Service ponúka pomoc všetkým stranám zasiahnutých znižovaním stavov. Ako jedna z najväčších personálnych agentúr v strednej Európe denne sprostredkovávame tisíce zamestnaní u viac než 2200 partnerov v šiestich krajinách. Táto cenná skúsenosť podporuje úspešný outplacement, pretože poznáme problémy, ktorým nezamestnaní čelia. Naši skúsení poradcovia pomôžu zvýšiť profesijnú kvalifikáciu pracovníkov tak, aby zodpovedala požiadavkám pracovného trhu.

Ocenenia a ďalšie vyznamenania, ktoré sme získali, dokazujú, že klienti Work Service si vážia inovatívne riešenia.

Kontaktujte špecialistov Work Service a získajte viac informácií o možnostiach optimalizácie zamestnanosti a udržania kontinuity Vášho podnikania.

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×