Relacje inwestorskie

Try & Hire

Od dočasného ku stálemu zamestnaniu

Trvalé zamestnanie je dlhodobý záväzok pre zamestnancov i zamestnávateľov. Program Try & Hire prepája nábor a krátkodobé zamestnanie, a dáva obom stranám šancu vyskúšať si vzájomné pracovné vzťahy ešte pred podpísaním pracovnej zmluvy.

Všetci uchádzači prechádzajú dynamickým prijímacím procesom, ktorý overí ich znalosti, skúsenosti a profesijné kompetencie. Naši vnímaví špecialisti a konzultanti tiež posúdia jedinečné osobnostné vlastnosti uchádzačov a zvážia, ako sa hodia pre prácu v danej spoločnosti.

Vybraných zamestnancov potom Work Service posiela pracovať pre Vašu spoločnosť. Pretože je pracovník naším dočasným zamestnancom, Work Service nesie zodpovednosť za všetky platby, povinné odvody, dane a ostatnú administratívu. Try & Hire šetrí peniaze našich klientov a cenné personálne zdroje v priebehu skúšobnej doby. Pokiaľ nový zamestnanec preukáže svoje kvality, zamestnávateľ ho môže kedykoľvek priamo zamestnať.

Rozsah služieb:

 • Komplexný prijímací proces a výber uchádzačov v SR i zahraničí;
 • Príprava všetkej dokumentácie;
 • Vedenie mzdovej agendy;
 • Správa a podpora ľudských zdrojov;
 • Organizácia a kontrola dočasných zamestnancov.

 

Hlavné výhody:

 • Možnosť vzájomného spoznania zamestnanca a zamestnávateľa v reálnom pracovnom prostredí;
 • 100% overenie schopností a zručností zamestnanca;
 • Obmedzenie rizík vznikajúcich pri rozširovaní pôvodného tímu zamestnancov;
 • Výrazne kratšia výpovedná doba dočasných zamestnancov;
 • Možnosť predĺženia skúšobnej doby;
 • Zníženie nákladov na pracovnú silu v začiatočnom období dočasného zamestnania;
 • Zníženie administratívnych nákladov;
 • Flexibilné zamestnávanie zodpovedajúce aktuálnym personálnym potrebám klienta;
 • Poskytnutie zastúpenia / náhrady v prípade choroby alebo odchodu zamestnanca.

 

Spoľahlivý partner

Vďaka Try & Hire Vám môžeme poskytnúť kvalifikovaných zamestnancov, ktorí zdieľajú víziu a nadšenie pre prácu vo Vašej spoločnosti.

Work Service je najväčšou stredoeurópskou spoločnosťou zaoberajúcou sa outsourcingom ľudských zdrojov. Obsiahla databáza kvalifikovaných pracovníkov, overený prijímací proces, najlepšie nástroje pre vykazovanie dát a investície do informačných technológií, garantujú kvalitu našich služieb a bezproblémovú komunikáciu so zákazníkmi.

Ocenenia a ďalšie vyznamenania, ktoré sme získali, dokazujú, že klienti Work Service si vážia inovatívne riešenia.

Kontaktujte špecialistov Work Service a zistite viac o Try & Hire.

 

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×