Relacje inwestorskie
> Hlavná stránka > Pre Zamestnávateľov > Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím

Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím

Handicapovaní môžu byť tými pravými pre Vašu firmu

Moderné podniky uplatňujú inovatívne personálne postupy a integrujú telesne postihnutých pracovníkov medzi ich zdravých kolegov. Na takýchto pracoviskách dochádza k výraznému nárastu produktivity, zníženiu nákladov a celkove pozitívnemu rozvoji image spoločnosti.

V období stáleho hospodárskeho rastu a masovej migrácie potenciálnych zamestnancov, personálne oddelenia bojujú s potrebou udržať stabilnú úroveň zamestnanosti. Neschopnosť rýchlo zaplniť voľné pracovné miesta sa stáva jednou z hlavných prekážok rastu. Zamestnávanie telesne postihnutých osôb ponúka možné riešenie tohto problému. V EÚ je veľká skupina telesne postihnutých ľudí v produktívnom veku. Iba zlomok z nich má zamestnanie. Zamestnaním telesne postihnutých osôb umožníte Vašej spoločnosti prístup k personálu s obrovským potenciálom a zaistíte stálu prosperitu.

Telesne postihnutí pracovníci majú zamestnávateľovi čo ponúknuť. Naša praktická skúsenosť so zamestnaním tisícov handicapovaných osôb v celej rade odvetví dokazuje, že sú lojálnejší, motivovanejší a spoľahlivejší než ich zdraví kolegovia. Stabilita, produktivita a talent týchto zamestnancov úplne kompenzujú ich postihnutie. Ich vzdelanie a profesijná schopnosť často prekonávajú úroveň ostatných pracovníkov. Nutné investície do zlepšenia infraštruktúry a výdaje spojené so zamestnávaním postihnutých osôb sa rýchlo vrátia.

Zamestnávanie telesne postihnutých osôb je prínosom pre podnikanie a image spoločnosti v očiach komunity a zamestnancov. Rozmanitosť na pracovisku zvyšuje pocit zodpovednosti, sociálnu spravodlivosť, zlepšuje morálku zamestnancov a zvyšuje ich produktivitu.

Vaša podpora integrácie telesne postihnutých osôb na pracovisku a do spoločnosti je sama o sebe cenná. Vy, aj Vaši zamestnanci budete ťažiť zo vzájomnej výhodnej spolupráce.

 

Rozsah služieb

 • Minimalizácia byrokracie a eliminácia prekážok sprevádzajúcich zamestnávanie telesne postihnutých osôb;
 • Personálny a mzdový outsourcing telesne postihnutých zamestnancov zahrňujúci všetky formálne a administratívne služby;
 • Právne poradenstvo vrátane daňových a iných zákonov plynúce zo zamestnávania telesne postihnutých osôb;
 • Návšteva prevádzky a posúdenie zázemia. Odporučenie pre splnenie všetkých predpisov;
 • Príprava žiadostí o granty na zlepšenie infraštruktúry, školenia z EÚ, atď.

 

Výhody:

 • Eliminácia nedostatku personálu;
 • Zníženie fluktuácie zamestnancov;
 • Zisk talentovaných zamestnancov;
 • Zvýšenie produktivity;
 • Zníženie nákladov;
 • Posilnenie image spoločensky zodpovednej firmy;
 • Prístup k Európskym grantom a ďalšiemu financovaniu pre školenia, dopravu a zlepšenie infraštruktúry;
 • Daňové a sociálne zvýhodnenia.

 

Spoľahlivý partner

Naši poradcovia sa radi podelia o svoje rozsiahle skúsenosti plynúce zo zamestnávania tisícov kvalifikovaných, telesne postihnutých osôb v popredných spoločnostiach v Poľsku, strednej a východnej Európe.

Work Service je popredná spoločnosť zaoberajúca sa outsourcingom ľudských zdrojov v strednej a východnej Európe. Obsiahla databáza kvalifikovaných pracovníkov, overený prijímací proces, najlepšie dostupné nástroje pre vykazovanie dát, certifikát kvality ISO a investícia do informačných technológií garantujú kvalitu našich služieb a bezproblémovú komunikáciu so zákazníkmi.

Ocenenia a vyznamenania, ktoré sme získali, dokazujú, že klienti Work Service vítajú inovatívne riešenia. Medzi inými sa nám dostalo uznania Poľského zväzu nepočujúcich z Poľskej asociácie nevidomých.

Kontaktujte špecialistov Work Service a získajte pre svoju firmu kvalifikovaných zamestnancov.

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×